Promyšlená marketingová strategie může zachránit vaše podnikání

Mnoho podnikatelů se do svého vlastního podnikání pouští s nadšením, elánem a zápalem pro věc. Ten však po jisté době opadne a jistota má čím dál méně zřetelné hranice. Přitom v mnoha případech by to tak dopadnout vůbec nemuselo. Problém je, že mnoho podnikatelských subjektů vůbec nezná pojmy, jako jsou business plán, marketingová strategie, SWAT analýza či komunikační mix.

Co tedy s tím? V podstatě máte dvě možnosti, buď si na vypracování celého podnikatelského záměru, propagaci a řízení najdete odborníky nebo se sami zkusíte dovzdělat alespoň v oboru zvaném online marketing. Jak se říká: „O kom se nemluví a nepíše, jakoby nebyl!“

Co si představit pod pojmem marketingová strategie?

Každé podnikání musí dávat jistou logiku a mít tzv. plán hry. A tou je vlastně marketingová logika či marketingová strategie. Laicky řečeno, každý krok v našem businessu musí dávat smysl a měl by ladit s celkovým konceptem podniku. S pomocí správně navržené marketingové strategie lze dosáhnout vytyčených marketingových cílů. Ty závisí na proměnných faktorech – tržním podílu, vývoji a růstu trhu.

Nejčastějším marketingovým cílem bývá dosažení vyšších tržeb či udržení dosavadních finančních zisků s nižší investicí do marketingového rozpočtu. Někteří manažeři nepovažují za problém vypracování dobré marketingové strategie, těžší je uvést ji do praxe. A to tak, aby byla maximálně efektivní.

Jaké by mělo být zaměření marketingové strategie?

A na co by se měla taková dobře promyšlená marketingová strategie zaměřit? Určitě na cílový trh a na tržní segmenty, kde by se mohla firma nejlépe uplatnit z hlediska konkurence. Někteří odborníci prohlašují, že přímo na tržní segment by měla být marketingová strategie vypracovaná samostatně.

marketing online brno

Strategie by měla obsahovat také tzv. marketingový komunikační mix – nové produkty, podporu prodeje, osobní prodej, reklamu, cenu a distribuci. Každý jednotlivý prvek mixu by měl mít svou speciální marketingovou strategii, která by měla pohlížet na možné hrozby a kritické problémy, nebo naopak na zajímavé příležitosti.

A na co se ptát při vytváření marketingové strategie? Zeptejte se sami sebe na tyto otázky: „Co by se mělo dělat? Kdy by se to mělo dělat? Kdo za to bude odpovědný? Kolik to bude stát peněz?“

Uveďme si konkrétní příklad. Např. chce firma získat vyšší podíl na trhu, a proto se rozhodne, že nejlepší marketingovou strategií bude zaměřit se na zvýšení podpory prodeje. Co by měl takový plán, jež má za úkol podpořit prodej výrobků či služeb dané firmy, zahrnovat?

Určitě by měl obsahovat speciální nabídky a konkrétní data jejich spuštění, seznam veletrhů, které se budou v brzké době konat a kterých by bylo dobré se zúčastnit, prezentaci potencionálních nových prodejních míst a další propagaci (inzerci v nejrůznějších médiích, roznos letáků apod.). V momentě, kdy marketingovou propagaci spustíme a uvedeme ji do praxe, hovoříme o marketingové akci. Bez akce nejsou reakce, že ano.

Když to shrneme, tak marketingová strategie má za úkol zodpovídat za otázky typu CO (uděláme) a PROČ (to uděláme), marketingová akce zase řeší KDO (to udělá), KDE (to udělá), KDY (to udělá) a JAK (to udělá).

Jak svou marketingovou strategii odlišit od konkurence?

Vytvoření marketingové strategie je jedna věc, ta druhá je, jak ji vytvořit originálně. Nejprve je důležité si ujasnit, proč jste vůbec vstoupili jako firma na trh, jak chcete podnikat a co konkrétně chcete dělat. Zkuste přijít na to, jak se odlišit od konkurence.

Zamyslete se nad tím, co vlastně vaši zákazníci chtějí, jak myslí a co by je mohlo ohromit. Většina firem se od konkurenčních firem nedokáže odlišit. Připravte si PPC reklamu, která vás vystřelí do výšin. Buďte jiní a zákazníci vás budou milovat.

Jaké jsou příležitosti a hrozby? Nezapomínejte na SWOT analýzu

Chcete-li zjistit, jak je na tom vaše firma či projekt, může se vám hodit SWOT analýza, která vám v krátkém čase dokáže popsat aktuální stav a nastínit možné řešení problému. SWOT analýza by měla být základním kamenem každé společnosti. Má za úkol zhodnotit silné a slabé stránky firmy, její příležitosti a hrozby.

Krásně tak získáte objektivní pohled na celkový obraz svého podnikání z vnitřního i vnějšího prostředí. Název SWOT pochází z anglických slov – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. Tedy silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

swot analýza

Jak se dělá SWOT analýza?

Možná vás napadne, že si uděláte na papíře kříž (viz. obrázek) a napíšete body do každého kvadrantu. Každá dobrá analýza by měla obsahovat alespoň pět bodů v každé části kvadrantu. U menších firem by to tak možná i šlo, u těch větších je to ale složitější proces. Tam je potřeba prvně s pomocí analýz rozklíčovat jednotlivé segmenty, a až po tom přistoupit k samotnému SWOT rozboru analýzy.